Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Välkommen

 

Hur påverkas vi av andra i vårt vardagsliv?

Hur påverkas vi? Det är en bra fråga – svaret kan verka självklart men när man tittar djupare är det ganska komplext. Det var just detta som klass SA16A, en samhällsklass på Fyrisskolans gymnasium i Uppsala, fick arbeta med under ett antal sociologi- och psykologilektioner i november 2018. Jag, Görgen, från Sapientia bjöds in att tillsammans med deras lärare Kerstin Ekholm lära ut hur vi styrs och påverkas av olika former av medvetna och omedvetna handlingar. Vad påverkar oss egentligen i mötet med andra människor, vilka faktorer på individ- och samhällsnivå kan ge upphov till olika missförstånd och tolkningar? I utbildningen ingick att bl. a lära sig hur attityder styr vårt handlande, hur man upptäcker och bemöter härskartekniker samt olika former av Gaslightning. För att visa att de förstått fick eleverna först skriva ett case själva och analysera händelseförloppet i en konfliktsituation med hjälp av de nya verktygen.  Som avslutning fick de välja en film som de sedan skulle analysera med hjälp av de olika begreppen och redogöra för sina klasskamrater.  På bilderna syns hur eleverna diskuterar under utbildningen.

Stort tack till elever och lärare på Fyrisskolan! Det var otroligt roligt att få vara med er.

 

 

Förberedelse inför filmrecension

Diskussion kring Gaslightning och var man kan upptäcka det.

Uppfräschning inför recension

Genomgång av vad filmrecensionen ska innehålla

 

Jag heter Görgen Jansson och har under mer än tjugo år arbetat med människor i olika situationer.

De fyra områden jag har expertis kring är de nedan

Kommunikation på arbetsplatsen

Att vi upplever att den andre inte förstår vad man menar är nog inte helt ovanligt, ofta innebär det mest irritation men ibland blir det viktigt att kommunikationen fungerar. På arbetsplatser är det alltid viktigt att vi kommunicerar på ett bra sätt, dels för att undvika irritation och eventuella konflikter. Ibland kan det till och med handla om viktigare saker som någons hälsa eller liv. Lär er hur kommunikation fungerar och hur ni kan utveckla den till att bli anpassad efter situationen. Det vill säga en professionell kommunikation som är effektiv oavsett hur situationen ser ut.

Konflikthantering, att förstå och hantera hot och våld

Blir du osäker i en situation som du upplever som hotfull? Då är du inte ensam de flesta av oss reagerar med osäkerhet och rädsla inför hot. Kan jag lära mig att bli mer trygg i de här situationerna? Kan jag lära mig att ”läsa av” vad som händer? Vad är det som händer egentligen i en hotfull situation? Här delar jag med mig av min erfarenhet av att skapa kontroll och trygghet i en hotfull situation för att öka de möjligheter du har att agera.  Med andra ord du blir med professionell i ditt tankande och agerande.

Trivsel på arbetsplatsen (Arbetsklimat)

Att trivas på sin arbetsplats innebär mycket mer än att vara glad och avslappnad och att personalrummet har fina gardiner. Genom trivsel skapar man en bra grund för andra viktiga faktorer som till exempel trygghet och tillit mellan de som arbetar ihop vilket underlättar enormt i arbetet mot till exempel mobbing. Kan man också använda sig av arbetet för ett bra arbetsklimat för att stärka gruppen som helhet och möjligheterna till effektivare arbete?  Vem ansvarar för klimatet, medarbetarna eller chefen? Hur kan gruppen hantera konflikter? Det här och mycket mer kan jag ge tips och förklaringar kring. Glöm inte bort att både chefen och medarbetarna behöver det här!

Ledarskap i arbetet

Som chef och/eller arbetsledare ingår det att leda en grupp av medarbetare. Det förväntas att man ska kunna hantera allt från svåra situationer till besvärliga personer till att både vara omtyckt men ändå ge och få respekt till medarbetarna. Hur hanterar man allt det här? Vad är skillnaden på ledare och chef? Varför fungerar inte gruppen som den ”borde? Det här och mycket mer ger jag svar och tips kring i mina kurser och föreläsningar.

Företag och kunder jag samarbetat med

Försvarsmakten

 

Görgen Jansson

Sapientia

Individ- och verksamhetsutveckling