Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Agera efter planen. Genomför det du planerat och var vaksam över vad som händer runt dig.

| Inga kommentarer

Att se ett möte som en händelse med början, mitten och slut innebär att man kan planera hur man ska agera i de olika delarna och vad som är målet med mötet. Det nämnde jag förra veckan. Bland annat nämnde jag att syfte och mål är att skapa goda förutsättningar för en fortsättning efter mötet. Eftersom ditt agerande kommer att tolkas och bedömas av andra, både i situationen och efter, är det viktigt att du agerar stabilt och tydligt. Detta samtidigt som du naturligtvis måste vara följsam och anpassa dig efter hur situationen utvecklas. Låter det svårt och krångligt? I grunden är det inte det utan mest logiskt. Ett enkelt exempel kan vara om du som chef (eller medarbetare) är närvarande på ett möte med dina medarbetare där allt börjar bra och du har bestämt dig för att vara mer tillbaka lutad i din roll. Efter ett tag hettar det till i en fråga, det blir tydligt att det är mest en av personerna i rummet som höjer rösten och blandar ihop sak- och person. Nu är det viktigt att välja hur du ska agera för att skapa förutsättningar för en fortsatt kreativ diskussion som inte slutar i en konflikt. Då är det viktigt att du stannar, andas och tänker. Ditt agerande ska nämligen baseras på syfte och mål som du bestämt innan och inte på de känslor som finns i stunden. När du bestämt dig hur du ska agera, det här måste givetvis gå snabbt, för att nå syfte och mål ger du de andra tid att reagera. Den tiden utnyttjar du till att se och känna in hur de andra reagerar och vilken effekt ditt agerande har fått. De här intrycken är viktiga för din egen skull och utveckling, du kommer använda dig av det både nu och senare.

Alltså, när en situation förändras faller du tillbaka på hur du tänkt innan att du ska agera för att uppnå syfte och mål, det här ger dig förutsägbarhet i stunden och ökar chansen att du inger trygghet och agerar förhoppningsvis tryggare.

Tips!

När man möter människor och är beroende av relationer av olika slag kan man luta sig mot fyra begrepp i sitt handlande:

Trygghet

Tillit

Tydlighet

Respekt

Arbetar man konstant för att maximera de här fyra skapar man förutsättningar till en stabil grund, detta oavsett om mötet är kort, långt eller sker vid upprepade tillfällen.

Hur är det med de här fyra begreppen hos dig och i din arbetsgrupp? Arbetar ni aktivt med dem? Gör det, ni kommer märka skillnad.

 

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.