Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Analysera vad som hände och justera dina insatser och ageranden

| Inga kommentarer

Nu är vi framme vid punkt nummer 5 på listan ”Analysera vad som hände och justera dina insatser och ageranden”. Att planera sina handlanden och ha en övergripande tanke hur man vill agera över tid, vilket kan kallas för strategi, och uppfattas kan vara gott nog men eftersom de människor vi möter och de situationer inte alltid är helt lika måste vi också själva anpassa oss efter vad som händer i den aktuella situationen. Den här anpassningen sker både in nuet, vilket vi kan kalla för taktik, och i närtid då vi vet att våra handlingar får konsekvenser även efter själva händelsen.

För att kunna analysera och anpassa sin taktik med framgång i olika situationer krävs att flera olika delar fungerar och samverkar med varandra. Några av de viktigaste är:

  • Förmåga att se målet (utan prestige)
  • Kunskap om hur människor reagerar
  • Kunskap om hur du själv reagerar i olika situationer (Här ingår kunskap om vad olika diagnoser innebär)
  • Tidigare erfarenheter
  • Förmåga att ge sig själv tid i situationen
  • Samarbete och samförstånd om du inte jobbar ensam

De här sex delarna bildar tillsammans en stark plattform att stå på i stort sett oavsett vad som sker i situationen. Nedan ska jag kort utveckla delarna och hur de hör samman som en enhet.

Förmåga att se målet hela tiden och hålla sig till det fungerar som din kompass eller som ett räcke om man så vill, det är det som visar vart du är och vart du vill. Genom att veta det underlättar det i att analysera vad som behövs för att ny det uppsatta målet.

Punkt två och tre, ”kunskap om hur människor reagerar” och ”kunskap om hur du själv reagerar i olika situationer” ger oss grunden till att förstå vad som händer och vilka alternativ vi har i situationen. Utan det här blir mötet mer av ett chanstagande eller att man helt litar på hur det gick förra gången.

Punkt fyra ”tidigare erfarenheter” samspelar med de två tidigare punkterna för att utöka antalet alternativ man ser i situationen.

Punkt fem ”förmåga att ge sig själv tid i situationen” är en förutsättning för att hinna ta så bra beslut som möjligt även om situationen är stressad. Här krävs bland annat att man både har erfarenhet och utbildning i hur människor reagerar i olika situationer.

Punkt sex ”Samarbete och samförstånd om du inte jobbar ensam” är avgörande om man jobbar tillsammans med någon. När du gör en handling i situationen ska den/de andra förstå och samverka med dig och inte motverka vilket kan ske om man inte tillsammans är överens om hur man agerar.

Träna nu i att justera din taktik på ett bra sätt för att nå det uppsatta målet. Lycka till!

 

 

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.