Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Att arbeta tillsammans III

| Inga kommentarer

Att arbeta tillsammans i grupp är en utmaning för alla även om utmaningens storlek förstås varierar. Är det så att man inom gruppen hanterar utmaningen och lyckas skapa ett fungerande samarbete påverkas vi som individer positivt. Det som kanske märks tydligast är att vi blir trygga och trivs i gruppen. Att trivas innebär att vi inte känner motstånd att vistas med gruppen och vi uppskattar de andra medlemmarnas närvaro. Det här betyder inte att vi måste bli bästa vänner men det betyder att vi inte känner obehag eller negativa känslor när de andra är närvarande.

Det betyder att trivsel är kopplad till vår känsla av trygghet. Trygghet är ju en av delarna i trippel T-modellen, som består av Trygghet, Tillit, Tydlighet och Respekt, det är en av de grundläggande känslor/upplevelser vi måste känna för att må bra. Tryggheten gör att vi vågar mer och chansen till egna positiva initiativ ökar vilket öppnar för att vi också har möjligheten att utveckla själva som individer, både i jobbet och som personer. Idag kommer jag skriva lite mer kring tryggheten man måste känna.

Två av grundstenarna för att kunna känna sig trygg är tydlighet och förutsägbarhet. Förutsägbarhet påverkar bland annat vår upplevelse av stress, att inte kunna förutse händelser ökar vår stress och sker det ofta utan större chans till återhämtning påverkar det oss negativt och vi kan till och med bli sjuka. Därför är förutsägbarhet viktig inte bara en lyx vissa kan unna sig. Hur man skapar förutsägbarhet i svåra situationer kommer jag skriva om vid senare tillfälle.  

Man kan dela in tydligheten, precis som de andra delarna i trippel T-modellen, i tre nivåer. Nivåerna är organisation, grupp och individ. Det måste finnas tydlighet i strukturerna i organisationen runt medlemmen, det handlar om till exempel vart vänder jag mig med vissa frågor som rör mer än gruppen eller hur fungerar det med chefer, är det tydligt vilket mandat det har och hur jag som medlem kommunicerar med hen. Den här delen av tryggheten handlar om att veta vilka yttre ramar som finns och att de verkligen fungerar även om det av någon anledning börjar skaka . Nästa nivå av trygghet handlar om gruppen, är den stabil och är normer och regler klara och uttalade så att de fungerar även när det uppstår svåra situationer eller blir det kaos då. Här handlar mycket om jag är trygg med mina kollegor när vi arbetar tillsammans. Den sista nivån handlar om att man som individ ska känna sig trygg. Dels handlar det om att vara trygg i miljön, det vill säga i gruppen, med chefen och i organisationen, här är det möjligt att organisationen kan minska i betydelse beroende på storlek och avstånd till den men den påverkar alltid direkt eller indirekt vår känsla av trygghet. Sedan handlar det om att jag som medlem känner mig trygg med mig själv, den kompetens jag har och att jag vet att jag har den kunskap eller erfarenhet som behövs eller att jag vet att jag på något sätt kan skaffa mig det som behövs för att klara situationen. Det här gör att jag vågar utmana mig själv med svårare och mer komplexa uppgifter.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.