Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Att arbeta tillsammans

| Inga kommentarer

Tidigare har jag har fokuserat relativt mycket på ledaren vilket nog är naturligt. Nu kommer jag ändra fokus lite, även om ledaren fortfarande berörs, till att arbeta tillsammans det vill säga att vara verksam i grupp. Vi börjar lite mjukt, den här gången handlar det om vad en grupp är och lite vad som händer när det bildas en grupp. Jag kommer sedan fortsätta med individen i gruppen och möjligheter och svårigheter att vara i grupp.

Att vara placerad i någon form av grupp eller enhet är väldigt vanligt både på jobbet och på fritiden. Eftersom vi deltar så ofta i gruppsammanhang betyder det då att vi förstår och behärskar vad som händer i en grupp och vilken roll vi spelar? Min erfarenhet säger mig att den kunskapen nog varierar från person till person men många lyckas inte riktigt förstå hur en grupp fungerar och vad hen själv bidrar med, detta till trots att personerna ofta själva framhäver god kunskap. Vad det beror på i grunden är ju svårt att veta men inte alltför sällan beror det dels på att man helt enkelt möter sina egna och andra förväntningar om att kunna genom att låtsas som att man kan. Något annat som påverkar här är vår förmåga att leta efter någon annan att skuldbelägga när saker inte fungerar. Det är en effektiv försvarsmetod för att skydda sig själv men är destruktiv för gruppen. Genom att enbart söka fel och brister hos andra, speciellt under krisfaser, gör att man blir blind för dels egen delaktighet och gruppens gemensamma mål.

Men om vi börjar i vad en grupp egentligen är ser vi att det, som oftast, inte bara finns en förklaring. Två vanliga förklaringar är följande:

  • Allt över en person räknas som grupp.
  • En person är ensam, två personer är ett par och allt över två personer är en grupp.

Skillnaden i praktiken är kanske inte så stor mellan de olika förklaringarna, man kan därför använda den man själv vill enligt mig. Själv upplever jag att det ofta händer något i både kommunikation och dynamik i steget mellan två och tre personer. Därför föredrar jag den senare definitionen.

Vad händer då när vi börjar att jobba i grupp? Det händer mycket förstås, bland annat ökar kravet på kommunikation för att skapa en förståelse mellan medlemmarna men varje medlems ansvar att värna om gruppen, dess mål och medlemmar ökar också.

När man arbetar med andra är det viktigt att vi undviker missförstånd och att vi känner att vi strävar mot samma mål. Att kommunicera, på olika sätt, inom gruppen blir då viktigt. Det är ju genom kommunikationen som vi delar information. Vi människor mår också bättre av att vistas i en grupp där man känner sig välkommen och är delaktig.

Vad kan man då göra för att bli bättre på att arbeta i grupp?

  • Stanna upp och se om du verkligen jobbar mot gruppens mål
  • Se till att undvika att bedöma person, det handlar om handling och kompetens. Var professionell i både tanke och handling
  • Prata med den det berör och inte om den personen
  • Visa uppskattning och öva i att ge konstruktiv uppmuntran och beröm (Välj dina tillfällen och var konkret)

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.