Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Att ha ett stabilt och långsiktigt ledarskap, ”Det stabila ledarskapet”

| Inga kommentarer

Att vara chef eller ledare idag på en arbetsplats eller organisation är inte lätt. Man utsätts hela tiden för olika krav från alla möjliga håll, allt från sig själv till medarbetare, högre chefer eller kunder. För att ha någon chans att klara sig en längre tid är det viktigt att man är engagerad i sitt ledarskap och inte lägger det åt sidan. Det är grunderna i ditt ledarskap som avgör hur väl du kommer att lyckas och klara dig innan du inte orkar mer vare sig fysiskt eller mentalt. Att man når den punkten att man inte orkar längre är alltid en dålig investering för sig själv och omgivningen man verkar i. Genom att arbeta för att alla ska ha en chans att orka vara kvar ökar man möjligheterna till ökad kompetens, mer erfarenhet och grunden för att stärka moralen och viljan att arbeta för gruppen stärks.

Vad kan man då göra för att medvetet arbeta för en ökning av positiva effekter? I grunden handlar det om att börja se att vi som skapar och tillverkar saker i en grupp eller organisation är människor, oavsett vilken roll vi har och vill vi skapa något som håller över tid och är hållbart måste vi förstå hur vi människor fungerar och vilka behov vi har. Som ledare handlar det om några olika utvecklingsdelar du måste fokusera på. Först och främst måste du arbeta för att öka din självinsikt, ”hur fungerar jag och varför reagerar jag så där i en situation?” är bra frågor att utgå från här.  Sedan måste man alltid vara nyfiken och vilja utvecklas, både som person och kunskapsmässigt. Här handlar det inte bara om vetenskaplig fakta utan även om att lyssna på de runt omkring dig. Men det räcker ju inte att bara utvecklas själv man måste även förstå hur andra reagerar i olika situationer och ha en vilja att lösa saker tillsammans. Som chef bör du träna dig att se dina medarbetare som kollegor, ni har olika kompetens och makt men ni som grupp delar det som, ska vara, det viktigaste: Viljan att utföra ett bra arbete och nå det uppställda målet!

Sammanfattningsvis ska du jobba för:

 • Självinsikt/självkännedom
 • Vilja att utvecklas
 • Vilja samarbeta med din omgivning

I kursen ”Det hållbara ledarskapet” tar jag upp det här och mycket mer för att skapa en bred och stabil plattform för dig som chef eller ledare att stå på när du utövar din roll. Kursen i sin helhet, 2 dagar, tar bland annat upp följande:

 • Självkännedom och inre styrka. (Balans mellan ödmjukhet att vara kunna var bestämd)
 • Grundprinciperna för ett hållbart ledarskap. Trippel T-modellen (Tillit, tydlighet, Trygghet och Respekt)
 • Grupprocesser och inre drivkrafter i gruppen
 • Hur fungerar du i olika situationer och vad styr våra beslut
 • Olika former av överenskommelser och vägen dit
 • Samt kopplingar till de tre situationsområdena:
  • Hållbar konflikthantering
  • Hållbar kommunikation
  • Hållbart arbetsklimat

 

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.