Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

2019-02-12
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Att arbeta tillsammans III

Att arbeta tillsammans i grupp är en utmaning för alla även om utmaningens storlek förstås varierar. Är det så att man inom gruppen hanterar utmaningen och lyckas skapa ett fungerande samarbete påverkas vi som individer positivt. Det som kanske märks … Läs mer

2019-01-31
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Att arbeta tillsammans

Tidigare har jag har fokuserat relativt mycket på ledaren vilket nog är naturligt. Nu kommer jag ändra fokus lite, även om ledaren fortfarande berörs, till att arbeta tillsammans det vill säga att vara verksam i grupp. Vi börjar lite mjukt, … Läs mer