Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

2017-05-08
av Görgen Jansson
Inga kommentarer

Ledare och ledarstil

  Oavsett hur en grupp uppstår skapas olika roller eller funktioner inom gruppen. Vissa skapas mer eller mindre automatiskt beroende på olika behov som gruppen har medan andra skapas medvetet av medlemmarna för att fylla olika skapade funktioner. Bland de … Läs mer