Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Föreläsningar

Föreläsningarna är cirka 1 timme långa men tiden varierar lite beroende på mängden frågor. Välj nedan  någon av länkarna för att hitta en föreläsning som passar. Aktuella föreläsningar ser ni både direkt på den här sidan under länkarna och under respektive länk.

Är du intresserad av en föreläsning kontakta då mig genom att ringa 070 237 52 90 eller skriva till mig, kontaktformulär hittar ni under länken ”Kontakt” till vänster.

Föreläsningar riktade främst till skolor

Föreläsningar av allmän art

Aktuella föreläsningar

Återkoppling jobbet,

ett viktigt verktyg i vardagen både för chefer och medarbetare

Att genomföra en återkoppling tillhör något som sker kontinuerligt i ett arbete, ibland handlar det om att berätta om ett beslut som tagits och vilka konsekvenser det får för den/de inblandade, ibland genomför man ett medarbetarsamtal och ibland handlar det om att utveckla en person eller grupp. Att återkoppla eller ge feedback är viktigt för oss men inte alltid enkelt föreläsningen förklarar hur återkoppling fungerar bryter ner den för att lättare kunna användas i vardagen samt ger tips på hur man anpassar sin feedback så den fungerar maximalt samt. Den ger dessutom förklaringar till vad som kan gå snett och därmed analysverktyg för att se hur man kan förbättra sin egen feedback.

Längd: Ungefär en timme

Målgrupp: Alla som leder eller arbetar i grupp på något sätt

Genomförande: På till exempel APT eller utvecklingsdagar