Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Föreläsningar av allmän art

 • Återkoppling jobbet,

  ett viktigt verktyg i vardagen både för chefer och medarbetare

  Att genomföra en återkoppling tillhör något som sker kontinuerligt i ett arbete, ibland handlar det om att berätta om ett beslut som tagits och vilka konsekvenser det får för den/de inblandade, ibland genomför man ett medarbetarsamtal och ibland handlar det om att utveckla en person eller grupp. Att återkoppla eller ge feedback är viktigt för oss men inte alltid enkelt föreläsningen förklarar hur återkoppling fungerar bryter ner den för att lättare kunna användas i vardagen samt ger tips på hur man anpassar sin feedback så den fungerar maximalt samt. Den ger dessutom förklaringar till vad som kan gå snett och därmed analysverktyg för att se hur man kan förbättra sin egen feedback.

  Längd: Ungefär en timme

  Målgrupp: Alla som leder eller arbetar i grupp på något sätt

  Genomförande: På till exempel APT eller utvecklingsdagar

   

 • Vad som händer när vi möts (relationer och samarbete) 

Lär dig vad som händer när vi människor möts för att skapa effektivare samarbeten.

Målgrupp: Ledare och alla som ingår i någon form av arbetsgrupp. Rekommenderas att en grupp eller avdelning får föreläsningen vid ett gemensamt tillfälle. Fungerar även utmärkt som föreläsning till frivilliga föreningar eller klubbar.