Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Föreläsningar riktade till skolan

  • Ledarskap i skolan

Att vara verksam i skolan som utbildare ställer stora krav, föreläsningen ger verktyg och inspiration kring hur ledarskapet kan formas i skolan

  • Strukturerat och genomtänkt elevhälsoarbete och svåra samtal i skolan

Inspiration och tankar kring hur elevhälsoarbetet kan se ut på skolan. Vad innebär orossamtal i skolans värld? Hur kan man förbereda sig inför dem och hur kan man underlätta i det dagliga arbetet?