Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Fortsätt med ditt nya sätt att agera

| Inga kommentarer

Det näst sista tipset för att lyckas när du arbetar med människor handlar om att du nu, efter de andra sex stegens handlingar, måste aktivt arbeta för att ändra ditt sätt att agera och/eller handla, Det låter självklart att göra så men de flesta av oss tenderar till att falla tillbaka till hur vi gjort tidigare. Det är lättare att göra något invant och tryggt än att gör en förändring, hur liten den än må vara. Problemet här ligger ju i att vi aldrig kan förbättra eller stärka något oavsett hur bra analys vi gjort om vi inte gör den här förändringen som är nödvändig och när vi nu kommit så här långt är det ju synd om allt arbete innan skulle vara förgäves.

Hur gör man då för att klara av att förändra sitt sätt att tänka eller handla? Klart att det är svårt med generella tips då vi alla är lite olika men några starttankar kan man alltid ha.

Arbeta med små förändringar

Ett vanligt misstag är att man vill förändra allt på en gång, det här leder allt som oftast till en känsla av misslyckande då stora förändringar både tar tid och massor av energi. Det är därför oftast bättre att göra förändringarna i små steg, det kostar dels mindre energi och om det inte fungerar är det lättare att ”ladda om batterierna” för ett nytt försök.

Undvik ”måste-krav”

Ibland är det nödvändigt med måsten för att saker ska bli gjorda men när det gäller att ändra tankar och beteenden är det ofta mer effektivt att hitt en egen vilja till förändringen. En vilja som kommer inifrån dig själv, den viljan blir en starkare drivkraft än att enbart känna krav på olika former av anpassning.   

Bestäm dig för att under varje dag göra några små förändringar som leder till det uppsatta målet

För de flesta av oss är det svårt att hålla fokus på ett projekt av den här sorten under längre tid, det finns oftast så mycket annat vi måste fokusera och ge tid för att det ska fungera i vår vardag. Då kan det vara smart att ta en dag i taget med mål som börjar enklar och som man sedan gör svårare. Ett mål kan vara att man under en arbetsdag minst tre gånger gör det nya sättet att agera. Inga krav om i vilken situation eller när utan enbart att det sker. Det som krävs är att man fortsätter varje dag med de små förändringarna.

Våga prova och se inte endast misslyckanden utan se det som ett sätt att lära

Att vara mer eller mindre ovan eller oerfaren med ett tankesätt eller handling gör att man oftast blir osäker, vi tenderar till att söka oss till det trygga. Problemet med trygghet i det här fallet är att det är svårt att lära sig något nytt om man inte våga testa det fullt ut. Undvik därför att resonera i termerna ”jag är sån här, det är mitt sätt att vara det går inte att ändra på”. Tankar och beteenden går att påverka men bara om man verkligen vill och orkar hålla ut.

När du testar något nytt ha inga krav om att det måste lyckas första gångerna, det är ju precis det som förändringen handlar om. Vi gör ju något som är mer eller mindre nytt för oss vilket betyder att vi måste öva och lära oss vad som händer och hur vi reagerar. Att det inte blir som man tänkt betyder inte automatiskt att vi misslyckats, vilket är en vanlig tanke, utan att vi har chansen att lära oss vad som händer och sedan utnyttja det nästa gång.

Lycka till med att etablera ditt nya sätt nu!

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.