Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Kommunikation

| Inga kommentarer

Hur kommunikationen fungerar påverkar hur vi mår och känner oss, det gäller både i privatlivet och på vår arbetsplats. En faktor som är viktig för hur vi mår och uppfattar vad som händer runt omkring oss är att kommunikationen verkligen fungerar och att den ger oss bra information.
Oavsett hur vi gör kommunicerar vi med varandra, ibland blir det bra och ibland mindre bra. Vi människor gör det både medvetet och omedvetet så fort det finns mottagare, det kan ske på många olika sätt. Det man tänker på först är nog talet, att vi pratar med varandra, det talade ordet är ett starkt verktyg att använda vid kommunikation. Lika starkt verktyg är det skrivna ordet och vi använder oss ofta av det med varierande framgång i vår vardag. En variant av ordet som verktyg är att inte använda oss av ord alls, vi är tysta i den situation vi befinner oss. Det kan vara lika effektivt som att använda sig av ordet aktivt i någon form. Kroppsspråk är också kommunikation vilket handlar om vilka signaler vi skickar till mottagaren genom ansiktsuttryck och användandet av vår kropp. Kroppsspråket är mer automatiskt, även om det mycket väl kan användas aktivt, än vad orden är men det påverkar lika mycket. Kommunikation är krångligt då det inte bara handlar om att kommunicera på ett bra sätt och att mottagaren då förstår, emellan de inblandade finns ett filter som stör kommunikationen. Det här filtret finns hos alla och består av många olika saker, vanligt är att tidigare erfarenheter eller historia mellan aktörerna stör tolkningen av meddelandet. Det kan också vara situationen i sig, vart man befinner sig eller i vilken grupp meddelandet sänds.
När vi kommunicerar sänder vi inte bara praktisk information eller fakta vilket ordet ofta används till, vi sänder även information kring känslor och hur vi mår eller uppfattar något som vi upplever. Den typen av kommunikation sker ofta med kroppsspråk. Många av oss vill gärna dölja till exempel att vi mår dåligt eller att vi känner oss illa till mods i en situation. Ibland ”samarbetar” inte det vi säger och vad vi visar med våra kroppar, det uppstår ett dubbelt budskap. När de olika sätten att kommunicera inte ”samarbetar” uppstår en konflikt inom oss, till exempel känner vi en sak men försöker övertyga den andre om att det inte är så. Pågår det länge eller är allvarligt kan det leda till att man inte orkar längre utan mår så dåligt att man måste sjukskriva sig eller ändra något i sitt liv. Det är därför viktigt att vi får utrymme och är så trygga att vi kan kommunicera med varandra. Att inte kunna kommunicera påverkar som sagt måendet och skapar stress hos de allra flesta, en stress som inte är positiv eller som ska gömmas undan för att man är ”svag” om man visar att man mår dåligt. Det är viktigt att komma ihåg att man inte är svag för att man inte kan ”anpassa” sig till situationer med dålig information eller liten möjlighet att påverka sin situation. Det här är en faktor som påverkar vår psykosociala miljö på jobbet och det är viktigt att vi alla mår bra, vilket visar sig bland annat genom att vår fysiska arbetsmiljö är lika viktig som vår psykosociala. Vill du veta mer om det kan man titta på arbetsmiljöverkets hemsida. (https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/)
Att på en arbetsplats arbeta för god kommunikation, både mellan kollegor samt mellan gruppen och chefen, minskar riskerna att någon mår dåligt. På en arbetsplats handlar det om all slags kommunikation oavsett hur det framförs, det är också viktigt att den information som ges är tillräcklig för att mottagaren ska kunna förstå vad det handlar om. God kommunikation minskar stressen hos de som berörs eftersom det ger både ökad förutsägbarhet och trygghet i situationen. Att arbeta för god kommunikation handlar inte bara om att individen ska må bra utan även om att främja ett effektivare arbete. Genom att, speciellt som ledare eller chef, vara aktiv och arbeta för öppen och god kommunikation stärker man även andra saker i gruppen och dess relation till exempel tillit och en vilja att vara delaktig påverkas. God kommunikation är inte enda verktyget som kan eller ska användas i arbetet för en bra miljö att vistas och utvecklas i men det är en bra början.
Hur fungerar kommunikationen på din arbetsplats? Är den öppen och inbjudande? Vågar alla säga vad de tycker och känner?

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.