Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Nu är det äntligen klart! Två kurser kring att förstå och hantera konflikt och hot i Uppsala!

| Inga kommentarer

6-7 november genomförs två kurser med inriktning på att förstå och hantera konflikter och hot på bästa sätt.

Hållbart ledarskap

Tema:

Att hantera och förstå en konflikt eller hotfull situation

Utbildningstillfälle kring konflikt, hot och ledarskap i Uppsala!

Tillfället består av två dagar, den första dagen riktar in sig på vad en konflikt är samt hur man kan agera i både tanke och handling för att hantera situationen. Observera att kursen ”Hållbar konflikthantering” riktar sig både till chefer och medarbetare.

Dag nummer två riktar in sig mot chefer och ledare där innehållet fokuserar på att förstå sig själv och hur grupper fungerar för att både kunna förebygga och hantera konflikter och svåra situationer.

Se mer information kring kursernas innehåll nedan.

 

Datum: 6 november – 7 november

Plats: Scandic Uplandia, Uppsala

Sista anmälningsdag: 30 september

Anmälan sker via mejl på adressen gorgen@sapientia.nu.  Skriv kursens titel i rubriken och namn, företag samt kursens titel i brevet.

Kampanjerbjudande!

Konflikthanteringspaket med utgångspunkt från det hållbara ledarskapet

Ta chansen att delta under båda dagarna till ett förmånligt pris. Skicka antingen en person båda dagarna eller en första dagen och en den andra dagen.

Kurslängd: 2 dagar

Kostnad: 12,000: – (ex. 6% moms)

 

Dag 1: Hållbar konflikthantering

Datum: 6 november

Plats: Scandic Uplandia, Uppsala

Kurslängd: 1 dag

Kostnad: 8,000: – (ex. 6 % moms)

Att hamna i en hotfull situation är något som vi alla vill undvika, just för att den upplevs som obehaglig och att man lätt förlorar kontrollen. Tyvärr bestämmer vi ofta inte själva om vi ska vara i situationer som upplevs som hotfulla eller aggressiva. Vissa av oss har yrken där olika former av utåtagerande och våld förekommer och andra har en lugnare miljö. Oavsett är det viktigt att vi lär oss hur vi själva reagerar instinktivt och har kunskap om hur en hotfull situation fungerar för att vi själva ska kunna skapa så mycket kontroll som möjligt.

Den här kursen blandar teori och praktik för att sedan koppla samman dem. Resultatet ger en universell metod för att möta och hantera hotfulla situationer.

Kursen passar samtliga som kan utsättas för utåtagerande och/eller hotfulla situationer eller dig som leder medarbetar i en sådan miljö.

Kursen tar bland annat upp följande:

 • Hur vi uppfattar vår omgivning
 • Kommunikation i en stressad situation
 • Trippel T-modellen: Det universella verktyget för konflikthantering
 • Att förstå vad en konflikt är
 • Att agera i tre steg, före under och efter situationen
 • Hur agerar man professionellt
 • Olika praktiska övningar för ökad medvetenhet över hur vi kan använda vår kropp, genom den universella metoden, genomförs under dagen. Obs! Inget ombyte krävs.

 

Dag 2: Hållbart ledarskap, grunderna med inriktning på konflikt

Datum: 6 november

Plats: Scandic Uplandia, Uppsala

Kurslängd: 1 dag

Kostnad: 8,000: – (ex. 6 % moms)

Kursen passar dig som antingen är ny som chef/ledare eller till dig som vill bli bättre på att hantera hot och konfliktsituationer.

Alla vi som av någon anledning har prövat på att vara ledare i någon form vet att det inte alltid är så lätt. Det förväntas en massa av mig som ledare i olika situationer och man måste ta snabba beslut för att lösa situationer eller problem som uppkommit. Det händer att man som chef/ledare hamnar i olika konfliktsituationer som man förväntas hantera.

Hur gör man då för att hantera de här svårigheterna? Ett sätt är att ge sig själv kunskap genom utbildning. ”Hållbart ledarskap”, en del i ”Det hållbara ledarskapet”, är en utbildning med fokus på att du som person ska utvecklas till en stabil ledare som arbetar för hållbarhet för dig, dina medarbetare och organisationen. Kursen tar bland annat upp följande:

 • Vad påverkar din och de andras uppfattning av situationen?
 • Trippel T-modellen: Det universella verktyget för konflikthantering
 • Hur fungerar du i olika situationer? Vad styr våra beslut?
 • Grupprocesser och inre drivkrafter i gruppen
 • Ditt mål och hur du ska agera
 • Överenskommelser och vägen dit
 • Att använda rösten och den egna kroppen som verktyg

 

 

 

Kampanjerbjudande!

Konflikthanteringspaket med utgångspunkt från det hållbara ledarskapet

Ta chansen att delta under båda dagarna till ett förmånligt pris. Skicka antingen en person båda dagarna eller en första dagen och en den andra dagen.

Kurslängd: 2 dagar

Kostnad: 12,000: – (ex. 6% moms)

 

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.