Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

Utbildningar och tjänster

  • Professionell kommunikation på arbetsplatsen

Hur fungerar kommunikationen på din arbetsplats? Vi kommunicerar hela tiden med varandra på olika sätt. Hur vi kommunicerar påverkar inte bara informationsflödet mellan oss utan det påverkar också vilket klimat vi upplever på arbetsplatsen. Ibland är vi tydliga och ibland mindre tydliga vad är det som gör att vi har så svårt att hålla en jämn nivå? Lär er i vad som påverkar kommunikationen mellan er och och de ni kommunicerar med. Lär er nya verktyg för att se hur ni kommunicerar och hur ni kan utveckla er förmåga att kommunicera professionellt. Kursen avslutas med en omfattande enkät som ger information kring vad ni bör förbättra och förstärka.

Målgrupp: Arbetsgrupper

 

Att förstå och hantera hot och våld

Att förstå och hantera våld och hot utgår från en helhetssyn när det gäller fysiskt kunnande och mental förståelse i situationen. Den tar upp kommunikationens betydelse för hur stor kontroll du får. Konfliktens tre delar, före, under och efter, beskrivs samt olika stadier i konflikten och hur man ska agera och tänka i dem. De klassiska reaktionerna ”Fight/freeze” och ”Fighr berörs samt utvecklas med ett tredje professionellt tillstånd ”Balanced” som återspeglar förmågan att skapa kontroll i situationen.

Trivsel på arbetsplatsen

Genom att förstå hur grupper fungera och varför vi reagerar som vi gör i olika sociala sammanhang kan vi förstå och agera mer professionellt. Det här är viktigt kunskap både för chefen/ledaren och medarbetarna. Därför riktas innehållet lite beroende på vilken grupp det handlar om men innehållet i de olika delarna koppas till varandra för att gruppen som helhet enklare ska kunna fortsätta att utvecklas tillsammans både chefer och medarbetare. Delar av vad som tas upp i de olika kurserna visas nedan:

Medarbetarna

  • Vad är kommunikation och vikten av att den fungerar
  • Samarbete inom gruppen
  • Att upptäcka och förebygga konflikter

Chef/ledare

  • Grupprocess i arbetet för bra klimat
  • Att förstå och hantera konflikter
  • Kommunikation
  • Varför och hur man bygger förtroende mellan sig och medarbetarna

De två delarna bör helst genomföras som ett paket för att maximal effekt ska uppnås. För de som genomgått steg ett finns ytterligare ett med repetition och fördjupningar.

Ledarskap i grupp

Hur fungerar en grupp och hur kan jag hantera den som ledare? Lär dig grupprocessen och hur man kan förebygga men även hantera konflikter som ledare. Lär dig även varför det är viktigt med att utöva ett bra ledarskap när man är chef. 

Målgrupp: Nya eller relativt nya chefer som vill stärka sina kunskaper kring hur man kan vara ledare i en grupp.