Sapientia

Individ– och verksamhetsutveckling

 Utveckla och fördjupa dina kunskaper och erfarenheter

| Inga kommentarer

Punkt nummer sex på listan över tips för att lyckas när man arbetar med människor handlar om att du själv måste utvecklas. Det här hänger ihop med att vår omvärld hela tiden förändras och vi upptäcker nya saker, nya sanningar skapas. Att utvecklas är inte alltid lätt då de kräver att vi vågar se på hur vi själva agerar och hanterar olika situationer. Här är alltså självinsikt och ödmjukhet viktiga faktorer, självinsikt om hur vi själva fungerar med våra svagheter och styrkor och ödmjukhet i att inse att vi inte alltid har rätt utan också måste erkänna våra fel. För vissa är den här processen svår, det kan vara jobbigt att rannsaka sig själv och de väljer att istället förneka egna brister och skylla på allt i sin omgivning istället. Vissa anser också att de är på ett visst sätt och att det inte går att ändra på, det är en subjektiv sanning, klart att det kan vara i princip omöjligt att göra stora förändringar i sitt beteende och tankar men mindre kan man göra även om de kostar på. Frågan är ju i grunden om man vill fortsätta vara den man är eller om man vill ge sig själv chansen att utvecklas och lära sig mer. Med att lära sig mer menar jag nödvändigtvis inte bara rena faktakunskaper utan också saker om sig själv. Det här är viktigt för oss alla inte bara de som arbetar som chefer eller ledare, att förstå sig själv hjälper alla.

För att utvecklas behövs förutom modet och viljan att titta på sig själv tid, tid är en avgörande faktor eftersom det är den som avgör om man hinner påbörja, genomföra och avsluta de processer som utvecklingen innebär. Är vi för snabba och inte har det tålamod som krävs kommer resultatet misslyckas eller vara halvdant. Till det krävs att man balanserar sin egen kritik med ödmjukhet, det betyder att man måste vara kritisk mot sig själv och vilja förändra men samtidigt måste man vara ödmjuk och inte straffa sig själv för att man misslyckas med något. Är man skoningslös i kritiken av sig själv över en längre period är risken stor att man skadar sig själv, sitt självförtroende, självkänsla och förmågan att utvecklas av sina misstag. Även om rannsakandet kan vara jobbigt måste utvecklingen finnas där och känslan av att man har utvecklats och gjort något bra. Finns kulturen på jobbet kan man hitta någon eller några man litar på som man kan dela vissa tankar med för att få en mer nyanserad bild av det man tittar på. Finns inte det är det dags att fundera på hur man hittar den tilliten mellan er kollegor. (Tillit är ju ett av kärnbegreppen när det handlar om att mötas och relationer, de andra är tydlighet, trygghet och respekt).

Börja nu att skapa en vana där du funderar på hur kan förbättra det du gjorde innan, oavsett om det handlar om ändringar i beteenden och tankar eller om du behöver mer kunskap kring olika saker. Det här behöver inte ta lång tid men för att en ändring ska ske måste det upprepas och bli just en vana.

Lycka till nu och ge inte upp gör du det här har du tagit ett stort steg framåt.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.